Erhvervs- og byudvikling

Databaseret indsigt i adfærdsmønstre

 

Catsense gør det muligt at kvantificere adfærdsmønstre i bybilledet samt brugen af veje og pladser. Databaseret indsigt kan i denne sammenhæng anvendes til at udvikle nye, innovative dataunderstøttede løsninger i det fysiske miljø.

 

 

DATABASERET KUNDEINDSIGT

Muligheder og værdiskabelse

Fra gade til plads
Hvordan forholder bevægelsesmønsteret sig, hvor stor en andel af de forbipasserende stopper op og hvor stor en andel bliver draget mod specifikke zoner.

Oplevelsen
Hvor lang tid opholder besøgende sig i området og hvordan bevæger de sig mellem de individuelle zoner.

De gode besøgende
Hvor mange besøgende er genbesøgende, hvor mange gange er det fysiske område blevet besøgt og hvor lang tid går der mellem genbesøg.

Marketing
Databaseret indsigt i effekten af online og offline markedsføringstiltag ift. at drive besøgende mod individuelle zoner.

Benchmark
Sammenligning af torve, gader, pladser og veje på baggrund af forskellige analysepunkter. 

 

Catsense gør det muligt at opnå databaseret indsigt inden for erhvervs- og byudvikling og åbner mulighederne for nye, innovative løsnings- og væksttiltag. 

 

 

HVORDAN?

 

Catsense består af små sensorer der kan placeres rundt omkring på fysiske lokationer. Catsense registrerer de smartphones som kommer inden for rækkevidde og sporer dem indtil de forlader området. Datamålingerne analyseres, omdanner data til indsigt og giver relevant indblik i relevante analysepunkter som opholdstid, bevægelsesmønstre og genbesøg. Databehandlingen tager ligeledes højde for både personale og beboere i området.

 

Rapporteringen sker automatisk gennem ugentlige nøgletal eller visualiseres som et online dashboard. Vi tilbyder desuden altid workshops med vores kunder for at maksimere den opnåede værdi dataindsigten giver, da vi tror op, at der i samspillet med den specifikke indsigt findes et stort udviklingspotentiale.

 

 

JEG VIL VÆRE RELEVANT

Hvis I vil høre mere eller er interesserede i at køre et testforløb, så kontakt os i dag.