Turismebranchen

Databaseret indsigt i turisters færden og ophold

 

Skab større oplevelsesværdi gennem brugbar viden om adfærd og brug af destinationen og optimer planlægningen af den kulturelle oplevelse. 

Byer, turistorganisationer og attraktioner kan nu tage dataunderstøttende beslutninger i forhold til at forbedre den fysiske oplevelse, øge indtjeningen, dokumentere turismeadfærden og måle den fysiske effekt af markedsføring og oplevelseskampanger.

 

 

DATABASERET KUNDEINDSIGT

Muligheder og værdiskabelse

Ankomst
Hvordan ankommer gæsterne til destinationen og hvilken form for transportområde benytter gæsterne, der er mest aktive på destinationen sig af

Oplevelsen
Hvor lang tid opholder de besøgende sig på destinationen. Hvem benytter sig af hvilke attraktioner og i hvilken rækkefølge. Hvordan er bevægelsesmønstrene mellem destinationernes forskellige must-see zoner og steder.

De gode kunder
Hvor mange besøgende er genbesøgende, hvor mange gange har de været der og hvor lang tid går der mellem genbesøg.

Marketing
Opnå indsigt i effekten af online og offline markedsføringstiltag ift. at drive flere besøgende mod destinationen. Vil besøgende til f.eks. messer og events opnå større oplevelse under deres ophold end andre gæster.

Benchmark
Benchmark mellem forskellige dage, hvor turisterne ankommer. Skab et sammenligningsgrundlag mellem forskellige byer, attraktioner, torve, veje ift. analysepunkter. 

 

Catsense gør det muligt at kvantificere turisters og gæsters adfærd, og gennem værdifuld dataindsigt forbedre gæsteoplevelsen. 

 

 

HVORDAN?

 

Catsense består af små sensorer der kan placeres rundt omkring på fysiske lokationer. Catsense registrerer de smartphones som kommer inden for rækkevidde og sporer dem indtil de forlader området. Datamålingerne analyseres, omdanner data til indsigt og giver relevant indblik i relevante analysepunkter som opholdstid, bevægelsesmønstre og genbesøg. Databehandlingen tager ligeledes højde for både personale og beboere i området.

 

Rapporteringen sker automatisk gennem ugentlige nøgletal eller visualiseres som et online dashboard. Vi tilbyder desuden altid workshops med vores kunder for at maksimere den opnåede værdi dataindsigten giver, da vi tror op, at der i samspillet med den specifikke indsigt findes et stort udviklingspotentiale.

 

 

JEG VIL VÆRE RELEVANT!

Hvis I vil høre mere eller er interesserede i at køre et testforløb, så kontakt os i dag.